print header
click logo 135x37
MIMOSA FOTO, ÅRHUS
print icon

Tiden op til og under 2. verdenskrig

Kapitel1 715x294
Banesabotage var en vigtig del af modstandsarbejdet. Ib Hansen fotograferede resultaterne af deres arbejde for tyskerne i 1945. Bomberne til togsabotagen blev fremstillet hos Mimosa, der havde mørkekammer på 3. sal i Aarhus Gaarden.
forside91x26
naeste62x33

Den første fotoforretning på Mimosas adresse på Store Torv 5 åbnede i 1896 og var ejet af en Chr. Juel. Forretningen hed blot hans navn. Ifølge datidens lokalvejviser solgte han såkaldte „fotografiske artikler“ fra adressen. Betegnelsen dækker over, hvad Mimosa bl.a. også sælger i dag ; kameraer og tilbehør samt fremkaldelse af billeder, og han var en af kun to forretningsdrivende i Aarhus registreret under denne overskrift i lokalvejviseren. Det skyldes givetvis, at det i 1896 kun var meget få privatpersoner der havde et kamera og derfor havde brug for „fotografiske artikler“. Til gengæld var der under overskriften „Fotografer“ samme år registreret 17 i Aarhus, og man skal huske, at byen dengang kun dækkede den gamle købstad, mens forstæderne, som nu er indlemmet i byen, dengang var små selvstændige sognekommuner samt at Aarhus dengang heller ikke var nogen stor by. Den egentlige vækst i byens udbredelse begyndte først rigtigt efter landsudstillingen i 1909. Så i 1890’erne må der have været stor efterspørgsel på at blive fotograferet med så mange fotografer i byen. Det var ikke mindst bryllups- og portrætbilleder de tog. Det har også dengang været tidens mode, og mange familier har da også i dag et gammelt foto bevaret fra den tid af bedste- eller oldeforældrene.

 

Chr. Juel har næppe selv haft atelier som Mimosa har det i dag, for ellers havde han givetvis også ladet sig registrere under fotografer. Han havde endnu ikke fået telefon, da han startede. Det fik han først i 1898 med nummeret 649 som formentlig er udtryk for, at han var borger nummer 649 i Aarhus der fik etableret telefonforbindelse. Det var ofte den måde, man fik sit nummer på, men man kunne også i nogle tilfælde få et nedlagt nummer f.eks. fordi nogen havde haft en forretningstelefon og senere havde lukket sin forretning, eller hvis en privatperson var flyttet fra byen. Numrene var dengang registreret på de lokale centraler som lå i hver by, landsby og landområde, så man kunne ikke tage sit nummer med til en anden by.

 

Kehlet rykker ind

Fra 1905 er Chr. Juel ikke længere med i lokalvejviseren, muligvis fordi forretningen var lukket. Der blev først igen registreret en fotoforretning på Store Torv 5 i 1911.

Forretningen er registreret efter ejerens navn : „Kehlet, B.“ og har nu fået nyt telefonnummer : 2450. Fornavnet på ejeren var Bendix, og han var bror til den ret berømte ejer af fotoforretningerne i Aarhus der hed Kehlet Foto og Kehlet Stella Nova.

 

Kehlet bliver til Mimosa

Allerede i 1914 skiftede forretningen navn fra blot at benytte indehaverens navn, Kehlet til også at hedde Mimosa. Mimosa navnet kommer fra den store film- og papirfabrik fra Dresden, som hed Mimosa AG. Mimosa AG havde da lige skiftet navn fra „Rheinische Emulsions-Papierfabrik Heinrich Stolle“ og gik på den tyske børs. De producerede da 5-6 mill. m2 pr. år og var blandt de største. Mimosa kommer af det latinske mimose, som betyder følsom. Da papir og film materialer er særligt lysfølsomme, så var det dette ord man valgte som firmanavn. Det tyske Mimosa AG genvandt aldrig sin storhed efter anden verdenskrig og i 1950erne overtog Zeiss Ikon store dele af fabrikken, da man var begyndt at lave kameraer de senere år. Kehlet mente, at det var en fordel at have samme navn som sin største leverandør, da det gav en masse synergier til butikken. Samtidig med, at man handlede meget med stumfilmmiljøet i Mejlgade og havde store leverancer af Mimosa-råfilm til dette.

 

I forbindelse med navneskiftet skiftede forretningen telefonnummer til 411, og det er den dag i dag de sidste cifre i Mimosas telefonnummer, idet mange gamle telefonnumre med tiden blot fik tilføjet flere cifre foran i takt med at flere har fået telefon.

I 1923 solgte Kehlet Mimosa til Carl A. Nielsen. Han var skuespiller på Aarhus Teater. I Aarhus var filmselskabet Fotorama meget stort, og han ville gerne være filmskuespiller. Det var i stumfilmens tid, men kunne man ikke blive filmskuespiller, så var det nærmeste at købe en fotoforretning. Han vidste ikke noget om fotografering, så han ansatte en mand, der var udlært i faget. Hans navn var Falkenstrøm.

Mimosa annoncerede i 1927 med at „Lysbilleder udlejes“, og at det var den eneste specialforretning med dette produkt i provinsen. Forretningen har muligvis lavet en særlig afdeling med udlejning af lysbilleder for i annoncen har den telefonnummeret „Aarhus 441“, mens forretningen på samme side i vejviseren stadig har 411. Det kan dog også være en uheldig trykfejl, da Mimosa alle senere steder, hvor butikken nævnes har telefon Aarhus 411. Formentlig har de udlejede lysbilleder vist smukke motiver som eksempelvis landskabsscener som interesserede har kunnet leje og kigge på i deres hjem med et af datidens lysbilledapparater, nærmest som man i dag kan leje en DVD med en film.

 

Familien Sørensen overtager Mimosa

I 1932 ville Falkenstrøm gerne være selvstændig, så han startede sin egen forretning på Sct. Knuds Torv. 

Martin Sørensen som er farfar til Mimosas nuværende ejer, Robert Sørensen, var lige udlært hos fotohandler Urbak i Vejle, og fik stillingen efter Falkenstrøm.

Et år efter kom en ung mand og søgte fritidsjob. Det var Niels Peter Kronborg Nielsen. Han var lige færdig med skolen, og han ville gerne have et job, så han kunne hjælpe økonomisk til i sin familie. Denne var emigreret til Canada nogle år før, men hans far døde, så moderen måtte tage tilbage til Danmark og havde et ismejeri i Falstersgade.

 

I 1935 døde Carl A. Nielsen. Han var ungkarl og havde ingen børn, så den 7. september samme år overtog Martin Sørensen firmaet Mimosa fra Carls søster.

Butikken lå også dengang, som nu, under Løve Apoteket. Det var sikkert meget bevist af Kehlet der startede den, på grund af kundetrafikken til og fra apoteket. I fotografiets første tid, blev de fleste kemikalier til fremkaldelse af billeder nemlig solgt fra apoteker, så det var jo nærliggende, at lægge butikken netop der.

Flere butikker brugte samme nedgang, og dermed var kælderen under apoteket, delt op i fire lejemål. Til højre for nedgangen havde Sophus Deleuran el-virksomhed, med butik og værksted. Til venstre var Mimosa med butikslokale og et lille kontor samt et lille „mørkekammer“, hvor man fremkaldte og skiftede filmplader på kundernes kameraer. Der var to kælderrum med adgang til gården, det ene tilhørte boghandlen Kr. F. Møller og guldsmed Hingelberg havde det andet. Fra 1936 nævnes Mimosa kun under dette navn i vejviseren.

 

Mimosa under krigen

Under Martin Sørensens ledelse blev aktiviteterne udvidet. Han ville også gerne have et atelier, så i 1939 lejede han et lokale på Stadion Allé 36, på hjørnet af Stadion Allé og Baunes Plads formegentlig også under navnet Mimosa. Martins gode ven Schønning, søn af ejeren af Schønnings Vaskeri i Graven, blev ansat til at drive den.

 

Krigen kom med besættelsen af Danmark den 9. april 1940, så der skulle nytænkning til, og Martin blev nødt til at lukke atelieret på Stadion Allé, formegentlig på grund af for få kunder.

Meget blev farligere og mere risikabelt. Bankerne var lidt bekymrede for deres arkiver, så Martin Sørensen foreslog, at man kunne affotografere dem på film, så de ikke fyldte så meget, og så kunne originalerne anbringes et godt og sikkert sted, så de ikke gik tabt. Det var faktisk de første forsøg med den senere mikrofilm.

 

Martin Sørensen havde et godt forhold til både besættelsesmagten og modstandsbevægelsen. Nils fortæller : „I 1973 stod der en flot, rank mand, pæn i tøjet og på ca. 65 år. Han talte tysk og spurgte mig, om han traf Martin Sørensen. Jeg måtte fortælle ham, at det var min far, og at han var død for tre år siden. Det var han meget ked af, for han havde haft et fint forhold til ham, og ville gerne tale med ham om gamle dage. Da han skuffet var gået, kom Kronborg hen og fortalte mig, at manden havde været øverstkommanderende for den tyske hær i Aarhus under krigen“.

I de første år af besættelsen var der ikke meget modstandsarbejde hverken i Aarhus eller resten af Danmark. Men med samarbejdspolitikkens ophør i 1943 tog den væbnede modstandskamp til. Martin Sørensen blev involveret i modstandskampen i Aarhus. Han har aldrig talt om sit forhold til modstandsbevægelsen. Det meste Nils har fået at vide, er fra andre som også var med. Det må også have været svært for Martin Sørensen at deltage i modstandsarbejdet, for hans nabo, el-installatøren Sophus Deuleran ved siden af forretningen på Store Torv, var stor nazist, og de to havde et meget venskabeligt forhold. Asta Deleuran, Sophus Deleurans datter, var Nils Sørensens gudmoder, da han blev døbt i 1939.

 

I 1942 blev der startet en filial af Mimosa under navnet Masterfoto i Aarhusgaarden på hjørnet af Åboulevarden og Fiskergade 1 på 3. sal. Det blev dog styret fra Store Torv, og havde ikke selvstændige telefonnumre. Afdeling blev, når den lukkede om aftenen, brugt til at lave bomber i af modstandsbevægelsen.

 

Fotograf Ib Hansen lavede tossestreger

Fotograf Ib Hansen var dengang ansat hos Mimosa. Han var en gammel ven af familien Sørensen fra før krigen, hvor de og Ib Hansens onkel begge havde haft sommerhus på Ternevej i Risskov. Nils Sørensen fortæller her om den tid : „Jeg kan huske, at vores familie var oppe for at blive foreviget, jeg kan svagt erindre det. Det var Ib Hansen der fotograferede. Jeg glemmer ikke hans tossestreger for at få os til at grine“.

 

Ib Hansen havde også fået lavet sine billeder hos Mimosa i ferierne, da han allerede som meget ung var en ivrig amatørfotograf med et kamera, han havde fået i konfirmationsgave.

 

Ib Hansen havde været involveret i modstandsarbejde i København under dæknavnet „Bjørnfelt“, og han havde bl.a. fotograferet sabotageaktioner og militære installationer som gennem modstandsgruppen Studenternes Efterretningstjeneste via Sverige blev sendt til England, hvor billederne bl.a. blev brugt af efterretningsvæsenet.

Han kom til Aarhus 1. juli 1944. Først blev han ansat i fotoforretningen Kehlet og leverede også billeder til Jyllands-Posten. Sammen med andre medarbejdere på avisen deltog han i modstandsarbejde bl.a. rettet mod Odderbanen. Hans pressekort som fotograf for avisen og et tysk passerkort, et såkaldt Passierschein, som han havde fået udstedt i hans hjemby Skive, som medlem af Spejdernes Gasudrykningshold, et hjælpekorps der rykkede ud i tilfælde af luftalarm, var et godt dække for at færdes ude omkring steder som modstandsbevægelsen havde saboteret eller var interesserede i at sabotere.

 

Billede af fotograf Ib Sørensen

Fotograf Ib Hansen med billeder fra bombefremstillingen


Han begyndte efter kort tid at få lavet sine billeder hos Mimosa og kom dermed i forbindelse med Mimosas førstemand, der hed Nielsen, og som var med i modstandsbevægelsen i Aarhus. Ib Hansen blev så af modstandsbevægelsen overført til en gruppe der skulle lave sabotage mod Grenaabanen og 1. september 1944 blev han ansat hos Mimosa. De bomber, der skulle bruges til sprængninger på Grenaabanen, blev lavet hos Mimosa. Jernbanesabotage var en vigtig del af modstandsarbejdet, fordi man dermed kunne skade de tyske forsyningslinjer, som dengang i høj grad benyttede jernbaner til transport af såvel soldater som materiel.

 

 

Mimosas afdeling i Aarhusgaarden lavede primært fotografering i dets store atelier samt fremkaldelse af billeder. Der var to damer ansat sammen med to såkaldte Mørkekammermænd, altså dem der lavede fremkaldelsen af filmene i mørkekammeret. Afdelingen var meget velegnet til modstandsarbejde, fordi den havde to udgange. Der var hovedindgangen med elevator fra Åboulevarden overfor Magasin, men der var også en trappe til en udgang på bygningens bagside fra Fiskergade 1. Dermed kunne man hurtigt flygte fra bygningen, hvis tyskerne kom ind ad hovedindgangen. Ved bagindgangen havde modstandsfolkene normalt deres cykler stående. Det var med datidens benzinrationering det mest brugte transportmiddel for danskere under besættelsen.

 

Modstandsbevægelsen benyttede Mimosas afdeling til bombefremstilling lige indtil befrielsen den 5. maj 1945. De sidste bomber blev lavet 3. maj om aftenen og lagt ved jernbaneoverskæringen ved Nordre Strandvej i Risskov natten til 4. maj, hvor befrielsesbudskabet kom om aftenen.

Ib Hansen havde lånt et Bolex smalfimsapparat med teleobjektiv hos Mimosa og sad den aften i sin onkels lejlighed på Kystvejen, i nærheden af hvor bomberne var lagt, for at filme når de sprang. Men tyskerne fandt bomberne, inden de gik af, så Ib Hansen kunne blot med stor ærgelse se til, da det tyske tog med omkring 50 vogne med både kanoner, tanks og biler kørte uskadt igennem på vej mod Tyskland. Han kunne ikke vide, at befrielsen skulle komme så kort tid derefter. En af bomberne sprang dog senere og dræbte flere tyskere.

 

Nils husker tydeligt den 4. maj 1945 : „Vi var flyttet i sommerhuset på Fedet i Risskov, meget tidligere end vi plejede. Min far havde fået information om, at Aarhus ville blive bombet af englænderne. Så den 4. maj cyklede min bror Poul Erik og jeg ind til Aarhus. Jeg sad på stangen. Vi stod udenfor forretningen, og jeg kunne ikke rigtig se noget, men så kom en af pigerne oppe fra Apoteket, og jeg kom op at sidde i vinduet hos dem på 1. parket. Så jeg så rigtig fakkeltoget der kom i anledning af befrielsen“.

Mimosa var dog også dække for andre modstandsaktiviteter end bombeproduktion. Ligesom man havde affotograferet bankernes arkiver på film i starten af krigen, rejste Ib Hansen senere gennem et par måneder rundt – officielt for Mimosa – til eksempelvis Odder, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Varde, Fredericia og Kolding, hvor han for modstandsbevægelsen microfilmede alle folkeregistrets kort med personoplysninger og adresser.

Når det var gjort stjal modstandsbevægelsen folkeregistrets kartoteker i de nævnte byer for at sikre, at tyskerne ikke kunne bruge adresseoplysninger fra dem i deres opklaringsarbejde efter sabotagehandlinger. Fotograferingen sikrede, at man havde en kopi, hvis tyskerne skulle finde de rigtige kartotekskort igen.

 

Ib Hansens dække, når han arbejdede for Mimosa hjemme i Aarhus, var bl.a., at han var reklamefotograf og fotograferede derfor i det daglige arbejde produkter af enhver art for det dengang store reklamebureau Lyhre, der også lå på Store Torv. Samtidig fremkaldte Mimosa alle de billeder, som Ib Hansen tog for modstandsbevægelsen af dens aktioner, dels til brug for planlægning af nye aktioner, dels til propaganda overfor befolkningen og som dokumentation for fremtiden. Mange af billederne der er taget i Aarhus af sabotagehandlinger og kampe under besættelsen, og ved befrielsen, er derfor fremkaldt hos Mimosa.

 

Efter skoletid var Nils bydreng i forretningen i tiden efter krigen. Han hjalp med at tømme papirkurve og gå på posthuset, pudse vinduer m.m. I ferien hjalp han til i mørkekammeret, med at tørre billeder og
pakke. Han fortæller : „Blandt andet havde vi meget fremkaldelse for de danske styrker i Tyskland. Jeg tror dem, vi fik det fra, hed Fova.“

tilTop61x26
naeste62x33

Kapitel oversigt

Tiden op til og under 2. verdenskrig

1 - Tiden op til og under 2. verdenskrig

Læs her

streg

Kapitel 2

2 - Emigrationen til USA endte i Tyskland

Læs her

streg

70’erne – en butik i rivende udvikling 

3 - 70’erne – en butik i rivende udvikling

Læs her

streg

80’erne på godt og ondt

4 - 80’erne på godt og ondt

Læs her

streg

90’erne, arkæologi, generationsskifte og ny strategi

5 - 90’erne, arkæologi, generationsskifte og ny strategi

Læs her

streg

Det digitale fotolabs indtog – starten på den 21. århundrede

6 - Det digitale fotolabs indtog – starten på det 21. århundrede

Læs her

streg

Jubilæet i 2011

7 - Jubilæet i 2011

Læs her

streg
Lej et Canon eller Nikon
objektiv. Vi har et bredt
udlejnings sortiment.

Lej et objektiv

Lej et Canon eller Nikon objektiv. Vi har et bredt udlejnings sortiment.
Bestil billeder eller
funprodukter hos Click.
Vi har et bredt udvalg,
og leverer en høj kvalitet.

Bestil Print

Bestil billeder eller funprodukter hos Click. Vi har et bredt udvalg, og leverer en høj kvalitet.
Tekst og billeder i dette dokument er hentet fra Clicks fotoskole på www.click.dk. Alt indhold er Copyright Click 2014.